Kris Goto

Kris Goto

Papaya Time

$40.00

Kris Goto

Lei

$40.00

Kris Goto

Leafy

$40.00

Kris Goto

Umbrella Barrel

$40.00

Kris Goto

Hula Girl Bottom

$40.00

Kris Goto

Mahalo Whale

$40.00

Kris Goto

Chee!

$40.00

Kris Goto

Salary Man

$40.00

Kris Goto

Red Hula

$40.00

Kris Goto

Pineapples

$40.00

Kris Goto

Pine Face

$40.00

Kris Goto

Ho Brah

$40.00

Kris Goto

Solitude

$40.00

Kris Goto

Pose

$40.00

Kris Goto

Barrel 2

$40.00

Kris Goto

Barrel 1

$40.00

Kris Goto

Carnival Balloons

$40.00

Kris Goto

Office Lady

$40.00

Kris Goto

Poke Bowl

$40.00

Kris Goto

SPAM Girl

$40.00

Kris Goto

One

$40.00

Kris Goto

Banana

$40.00

Kris Goto

Hip Whale

$40.00

Kris Goto

Splash

$40.00

Kris Goto

Hungry

$40.00

Kris Goto

Bathe

$40.00

Kris Goto

Mahalo Dolphin

$40.00

Kris Goto

Squeeze Umbrella

$40.00

Kris Goto

Shark Love

$75.00

Kris Goto

Rice Air

$40.00

Kris Goto

Fishies

$40.00

Kris Goto

Down Up

$40.00

Kris Goto

Blue Nose

$40.00

Kris Goto

Aloha Oahu

From $40.00